Om de kans op besmetting met het Corona-virus te beperken heeft de overheid verschillende ingrijpende maatregelen genomen. Als praktijk willen wij ook onze verantwoordelijkheid nemen en verstandige keuzes maken.

Uitgangspunt is: veilig fysiotherapeutische zorg verlenen daar waar dat noodzakelijk is.

Na uitgebreid overleg met diverse instanties en partners in de zorg hebben we het volgende besloten.

Wat doen we nog wel:

  • het op de been houden van mensen in cruciale beroepen
  • het zien en behandelen van patiënten in acute en noodzakelijke situaties (zn op verzoek/verwijzing huisartsen/specialisten)
  • het beschikbaar zijn voor ondersteuning en ontlasting huisartsenpraktijken en ziekenhuizen
  • teleconsulting/behandeling “op afstand”

Wat doen we niet meer:

  • behandelingen die uitgesteld kunnen worden
  • Fysiofitnessgroepen in elk geval tot 6 april

De keuze voor wat noodzakelijk is en wat niet zal steeds een individuele afweging zijn tussen fysiotherapeut en patiënt (en zonodig de huisarts/specialist) waarbij rekening gehouden zal worden met het risico voor zowel de patiënt, de samenleving als de behandelaar.

Laten we er met elkaar voor zorgen dat het virus zo min mogelijk slachtoffers kan maken!

Met vriendelijke groet,

Team FysioStiens

Deel dit

Deel dit via social media