Visie en werkwijze

FysioStiens heeft de mens als geheel als uitgangspunt, daarin willen wij ons onderscheiden. Over het algemeen begint de fysiotherapeut met een vraaggesprek en doet vervolgens een lichamelijk onderzoek. Daarna stelt de fysio een behandelplan op en bespreekt dit met de patiënt. Het is uiteindelijk de patiënt die verantwoordelijk is voor zijn eigen herstel en de fysiotherapeut ondersteunt in dit proces. Wij doen dikwijls een stapje meer voor onze patiënten en we streven samen als Plus Praktijk naar optimale kwaliteit.

Patiënt centraal

Bij FysioStiens behandelen we geen klachten, maar mensen met klachten. Uw klacht kan verschillende oorzaken hebben. Daarom is het de kunst om voor iedere patiënt de juiste behandeling op maat te kiezen. Het doel is dat uw klacht vermindert en u beter kunt functioneren, óók als u een blijvende aandoening of klacht heeft. Onze behandeling richt zich daarom niet alleen op de pijnlijke plek, maar op uw hele lijf en de manier waarop u dagelijks beweegt.

Samen herstellen

U leert hoe u deze klacht en verdere problemen kunt tegengaan door verantwoord te bewegen. Dat kan inhouden: anders tillen, actief zitten, bepaalde spieren meer gebruiken of juist ontlasten. De fysiotherapeut begeleidt u als een soort coach, zodat u zelf voelt en aanwent hoe u uw lichaam beter kunt gebruiken. Herstellen is écht een werkwoord en wij werken onderling en met u samen aan optimaal herstel. Standaardtherapie kennen wij niet. U krijgt altijd een behandeling op maat!

Stapje Meer

Onze fysiotherapeuten zetten allen op hun eigen manier een stapje meer. De één behandelt indien nodig aan huis, op school of op het werk. De ander overlegt desgewenst met de specialist in het ziekenhuis. Elke fysiotherapeut heeft oog voor de persoon achter de klacht. Ook is het van belang dat u een stapje meer doet voor uw herstel. Dikwijls krijgt u advies of oefeningen voor thuis of op het werk.

Plus Praktijk – Expertise

FysioStiens is een erkende Plus Praktijk. Dat is een fysiotherapiepraktijk die meer doet dan de gemiddelde praktijk (inschrijving kwaliteitsregister en volgen richtlijnen beroepsorganisatie) en dit laat toetsen door een onafhankelijk bureau. Denk hierbij aan hogere kwaliteit, aanvullende programma’s, administratie volgens bepaalde normen, intervisie met vakgenoten, aanvullende specialisaties en regelmatige scholing. Hiervoor verzamelen en delen we anoniem data voor onderzoek en verantwoording. Zie hiervoor de flyer dataverzameling. Zo streven wij altijd naar optimale kwaliteit!

Tips en klachten

De mensen van FysioStiens streven naar de best mogelijke behandeling van u en uw klachten. Het kan zijn dat u iets opvalt dat beter kan. Vertel het ons, we willen ons blijven verbeteren. U kunt uw tip doorgeven aan uw behandelend fysiotherapeut, aan Rigine of op een briefje schrijven en in de ideeënbus doen.

Bent u niet tevreden over uw behandeling? Bespreekt u dit dan zo snel mogelijk met uw fysiotherapeut. Vaak is er een oplossing voor uw vraag of klacht. Mocht u er samen niet uitkomen, neem dan contact op met de praktijkhouder.

Als dat ook niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan kunt u zich wenden tot het KNGF/SKF, afdeling klachten en geschillen. Zie hiervoor de klachtenregeling