+31 (0) 58 257 52 50

Dry needling

Dry Needling is een specialisatie van de fysiotherapeut, die zich richt op de behandeling van klachten in het houdings- en bewegingsapparaat. Met Dry Needling worden spierverhardingen ontspannen (myofasciale triggerpoints) via het gericht prikken met een naald binnen de spier. Er wordt gebruik gemaakt van een ‘droge’ naald, dat wil zeggen dat de naald geen medicatie bevat.

Voor wie is Dry needling geschikt?

Er zijn verschillende soorten spierklachten en de meeste spierpijnen gaan gelukkig vanzelf over. Soms blijft de pijn of breidt deze zich uit naar een groter gebied. In dat geval kan er sprake zijn van een triggerpoint, een zeer prikkelbare harde plaats in een strakke band in de spier. Een manier om deze te behandelen is door Dry needling. Hieronder leest u meer informatie over triggerpoints, de behandeling en wat u mag verwachten.

Informatie over Dry Needling

Wat is een triggerpoint?

Een triggerpoint is een spierverharding in de spier die er voor zorgt dat er een strakke band ontstaat. Het triggerpoint is het meest pijnlijke punt in deze spier, die naast lokale drukpijn ook vaak (voor u herkenbare) pijn op afstand kan veroorzaken. Door de aanwezigheid van triggerpoints functioneert de spier minder goed en verkrampt deze plaatselijk. Naast pijn kan een triggerpoint ook zorgen voor bewegingsbeperkingen en/of -stijfheid en verminderde kracht in de desbetreffende spier.

 

Hoe ontstaan triggerpoints?

Triggerpoints kunnen door verschillende oorzaken ontstaan, onder andere:

  • Acute overbelasting, zoals een verkeerde beweging of een ongeluk
  • Chronische overbelasting, zoals een langdurige ongunstige houding of repetitieve beweging
  • Sportgerelateerde overbelasting
  • Langdurige afwezigheid van beweging of belasting
  • Psychologische factoren, zoals stress, depressie, onrust en vermoeidheid

 

Waar richt de behandeling zich op?

Dry Needling richt zich op het de-activeren van de triggerpoints. Wanneer het naaldje het triggerpoint aanprikt trekken de spiervezels zich kortdurend samen. Er wordt een zogenaamde local twitch response (LTR) opgewekt, wat voor een ontspanning van het triggerpoint zorgt.  De spierstofwisseling herstelt daardoor en de pijn, veroorzaakt door het triggerpoint, vermindert. Gevolgd op de Dry Needling wordt de spier gerekt door de therapeut en krijgt u instructies mee om dit ook thuis uit te voeren.

Het resultaat van Dry Needling is vaak een snelle en directe pijnvermindering en een verbeterde bewegingsvrijheid van de betrokken spieren en gewrichten.

 

Wat kan u verwachten tijdens de behandeling?

Het inbrengen van het naaldje in de huid wordt doorgaans niet gevoeld. Wanneer het naaldje het triggerpoint raakt spant de spier kort aan, dit kan voor u voelen als een soort kramp gevoel en kan gepaard gaan met plaatselijke of uitstralende pijn. Soms treden er zogenaamde vegetatieve verschijnselen op, zoals zweten, een vermoeid gevoel of het plots even koud hebben. Deze verschijnselen nemen weer af na de behandeling.

Tijdens de behandeling blijft u altijd in controle. Uw therapeut zal gedurende de behandeling op verschillende momenten vragen wat u voelt, hoe het met u gaat en overleggen over het voortzetten of stoppen van de behandeling. U kunt op elk moment aangeven te willen stoppen met de behandeling.

 

Wat kan u verwachten na de behandeling?

Na het aanprikken van één of meer triggerpoints kan de spier direct meer ontspannen aanvoelen of u het gevoel van meer bewegingsvrijheid geven.

Het is belangrijk om u naast de te verwachten effecten van de Dry Needling ook te informeren over mogelijk complicaties die op kunnen treden.

Als reactie op de behandeling kunt u eventueel 1-2 dagen wat napijn in de aangeprikte spier, stijfheid in het bewegen of een wat vermoeid/zwaar gevoel in de spier ervaren. Daarnaast kan er een blauwe plek of zwelling van de spier ontstaan. Dit zijn geen zaken om u zorgen over te maken. Mocht u toch vragen hebben over een eventuele na-reactie, voelt u zich dan altijd vrij om telefonisch contact op te nemen met uw therapeut.

Daarnaast is er een kleine kans op een tijdelijke zenuwblokkade, beschadiging van een zenuw of bloedvat, infectie of het aanprikken van een intern orgaan. Deze risico’s zijn niet op elke spier van toepassing. Uw therapeut neemt alle voorzorgsmaatregelen om dit soort complicaties te voorkomen. U kunt altijd bij uw therapeut terecht voor vragen over de risico’s op complicaties zoals hierboven benoemd bij de voor u relevante spier.

 

Nabehandeling

Na het opheffen van de triggerpoints in de spier zal de therapeut rekoefeningen met u doornemen. Dry Needling is een effectieve behandelmethode, maar uw behandeling zal zelden enkel uit Dry Needling bestaan. Het is belangrijk om samen met uw therapeut de oorzaken of onderhoudende factoren van uw klacht in kaart te brengen en hier een adequate behandelstrategie voor te ontwerpen. Hierin zullen adviezen voor uw dagelijkse bezigheden, houdinginstructies en oefeningen altijd een grote rol spelen.

 

Onze manueel therapeuten Cor Doornbos en Emma Doornbos passen deze behandelmethode toe. Voor het toepassen van Dry Needling zal de therapeut altijd expliciet uw toestemming vragen. Tijdens de behandelmethode zetten we u als persoon centraal omdat klachten verschillende oorzaken kunnen hebben. We behandelen dus geen klachten, maar mensen met klachten. Tijdens een eerste afspraak werken we samen toe naar een behandelvoorstel. Meer weten? Lees hier meer over onze manuele therapie en fysiotherapie. 

Plan een afspraak of neem contact met ons op

Twijfelt u of Dry Needling voor u de juiste aanpak is of heeft u een andere vraag? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over dry needling of manuele therapie of fysiotherapie. Blijf niet onnodig lang met klachten lopen: wij helpen u graag verder! Bekijk hier ons volledige aanbod van behandelingen.

Zo maakt u bij ons een afspraak

Telefonisch

Direct bellen met onze praktijkassistente Rigine Attema-van Abbema.

Formulier

Onze praktijkassistente Rigine Attema-van Abbema neemt contact op.

Hoe gaat de afspraak in zijn werk?

Wat is nu écht de oorzaak van uw klacht? Samen gaan we op zoek naar waar uw klachten vandaan komen. We starten met een uitgebreid intake-gesprek en aansluitend vindt een lichamelijk onderzoek plaats. Aan het eind van de eerste afspraak maken we een behandelvoorstel en bepalen we samen de concrete behandeldoelen. Als de omstandigheden of de mogelijkheden tijdens de behandelperiode veranderen, passen we de behandeling aan.

Afhankelijk van de klachten in uw specifieke situatie zijn er binnen de fysiotherapie vele behandelingen mogelijk. Vaak is oefentherapie een onderdeel van de behandeling. Naast behandeling in de praktijk krijgt u ook advies en oefeningen voor thuis of op het werk.

Benodigdheden eerste afspraak

Afmelden?

Het kan natuurlijk gebeuren dat u een keer verhinderd bent voor uw afspraak. Niet nagekomen afspraken worden niet vergoed door de zorgverzekeraar en zijn voor uw eigen rekening. Als u de afzegging meer dan 24 uur van te voren doorgeeft, worden er geen kosten in rekening gebracht en maken we een nieuwe afspraak voor u.