COPD en fysiotherapie

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is een chronische longziekte waarbij de longen zijn beschadigd. Chronisch betekent dat het helaas niet meer over gaat. Door in beweging te blijven kunnen we ervoor zorgen dat het verloop van de ziekte niet of minder snel achteruitgaat. Wees welkom bij FysioStiens waar onze specialist op het gebied van COPD voor u klaarstaat.

Wat is COPD?

COPD komt voor als:

  1. Chronische bronchitis. Hierbij zijn de bronchiën langdurig ontstoken. De bronchiën zijn de vertakkingen van de luchtpijp naar de longen. Als deze ontstoken en/of geïnfecteerd zijn wordt er overtollig slijm aangemaakt. Dit leidt tot een beperking van de luchtstroom tijdens het in- en uitademen.
  2. Het verloren gaan van longblaasjes. Longblaasjes zijn van belang voor het transporteren van zuurstof. Het lichaam kan minder zuurstof opnemen wanneer er minder longblaasjes zijn.

Het komt ook voor dat beide varianten meespelen. Daarnaast kan er een exacerbatie (longaanval) optreden die wordt gekenmerkt door een toename van klachten. Soms is hiervoor een ziekenhuisopname noodzakelijk.

Klachten bij COPD

Wanneer u COPD heeft kunt u zich herkennen in de volgende klachten:

Behandeling COPD

Ondanks dat COPD niet te genezen is, kan het verloop van de ziekte niet of minder snel achteruitgaan door hulp in te schakelen van een fysiotherapeut. Het is begrijpelijk dat dit een grote stap kan zijn omdat inspanning leidt tot een toename van kortademigheid. Dit kan niet prettig en beangstigend zijn. Inspanning om deze reden vermijden is niet verstandig, omdat minder bewegen juist leidt tot een afname van conditie en kracht. Op deze manier ontstaat een negatieve spiraal. Eén van de doelen is om samen met u op zoek te gaan naar mogelijkheden om deze negatieve spiraal te doorbreken. Hierbij kan gedacht worden aan oefeningen ten behoeve van conditie, spierkracht, ademhaling en dagelijkse activiteiten.

Ook willen we weten welke onderliggende risicofactoren meespelen, zoals roken, voeding, overige gezondheid, erfelijke belasting, werkomgeving (in verleden) en medicatiegebruik. Niet elke risicofactor kan beïnvloed worden, maar de zogenaamde leefstijlfactoren wél: bijvoorbeeld stoppen met roken, de juiste medicijnen, goede voeding en voldoende beweging.

U zal begeleid worden door fysiotherapeut Anouck Bletterman. Zij heeft zich gespecialiseerd in deze behandeling en is ook aangesloten bij het Chronisch ZorgNet. COPD is de meest voorkomende longaandoening, maar ook voor andere longaandoeningen als astma, interstitiële of restrictieve longaandoeningen kunt u bij haar terecht.

Plan een afspraak of neem contact met ons op

In veel gevallen wordt de fysiotherapiebehandeling van COPD vergoed vanuit de basisverzekering. Er is dan geen aanvullende verzekering nodig. Het gaat wel ten koste van uw eigen risico. De hoeveelheid behandelingen die uit de basisverzekering vergoed wordt hangt af van diverse factoren. U kunt contact opnemen met ons om dit in kaart te brengen. U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts of longarts om de behandeling te kunnen starten. Hierna kunt u contact opnemen voor het maken van een afspraak.