+31 (0) 58 257 52 50

FysioStiens: uw fysiotherapiepraktijk in Stiens

FysioStiens heeft de mens als geheel als uitgangspunt, daarin willen wij ons onderscheiden. Uw klacht kan verschillende oorzaken hebben en het is de kunst om voor iedere patiënt de juiste behandeling op maat te bieden. Bij FysioStiens behandelen we dan ook geen klachten, maar mensen met klachten. Al onze fysiotherapeuten hebben oog voor de persoon achter de klacht en zetten op hun eigen manier een stapje meer. Kortom: Fysio Stiens is er voor iedereen! 

Werkwijze FysioStiens

De fysiotherapeut begint met een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. Daarna stelt de fysio een behandelplan op en bespreekt dit met u. Het doel is dat uw klacht vermindert en u beter kunt functioneren, óók als u een blijvende aandoening of klacht heeft. Onze behandeling richt zich daarom niet alleen op de pijnlijke plek, maar op uw hele lijf en de manier waarop u dagelijks beweegt. De fysiotherapeut behandelt u en begeleidt u als een soort coach, zodat u zelf voelt en aanwent hoe u uw lichaam beter kunt gebruiken.

Kwaliteit praktijk

FysioStiens is lid van het KNGF (beroepsvereniging van en voor fysiotherapeuten in Nederland) en het Keurmerk Fysiotherapie. Wij streven naar optimale kwaliteit. Daarom scholen we ons voortdurend bij, delen we nieuwe inzichten met elkaar en houden we elkaar scherp tijdens intervisie in en buiten de praktijk. We zijn transparant in wat we doen en waar we voor staan. Daarom laten we onze werkwijze en resultaten toetsen door onafhankelijke bureaus en vragen we u om feedback. We verzamelen en delen anoniem data voor onderzoek en verantwoording.

Tips en klachtenprocedure

De mensen van FysioStiens streven naar de best mogelijke behandeling van u en uw klachten. Het kan zijn dat iets beter kan. Vertel het ons, we willen ons graag blijven verbeteren. U kunt uw tip doorgeven aan uw behandelend fysiotherapeut of op een briefje schrijven en in de ideeënbus doen. De ideeënbus kunt u vinden in de wachtkamer.

Bent u niet tevreden over uw behandeling? Bespreekt u dit dan zo snel mogelijk met uw fysiotherapeut. Vaak is er een oplossing voor uw vraag of klacht. Mocht u er samen niet uitkomen, neem dan contact op met de praktijkhouder. Als dat ook niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan kunt u zich wenden tot het KNGF/SKF, afdeling klachten en geschillen. Zie hiervoor de klachtenregeling.

Zo maakt u bij ons een afspraak

Telefonisch

Direct bellen met onze praktijkassistente Rigine Attema-van Abbema.

Formulier

Onze praktijkassistente Rigine Attema-van Abbema neemt contact op.

Hoe gaat de afspraak in zijn werk?

Wat is nu écht de oorzaak van uw klacht? Samen gaan we op zoek naar waar uw klachten vandaan komen. We starten met een uitgebreid intake-gesprek en aansluitend vindt een lichamelijk onderzoek plaats. Aan het eind van de eerste afspraak maken we een behandelvoorstel en bepalen we samen de concrete behandeldoelen. Als de omstandigheden of de mogelijkheden tijdens de behandelperiode veranderen, passen we de behandeling aan.

Afhankelijk van de klachten in uw specifieke situatie zijn er binnen de fysiotherapie vele behandelingen mogelijk. Vaak is oefentherapie een onderdeel van de behandeling. Naast behandeling in de praktijk krijgt u ook advies en oefeningen voor thuis of op het werk.

Benodigdheden eerste afspraak

Afmelden?

Het kan natuurlijk gebeuren dat u een keer verhinderd bent voor uw afspraak. Niet nagekomen afspraken worden niet vergoed door de zorgverzekeraar en zijn voor uw eigen rekening. Als u de afzegging meer dan 24 uur van te voren doorgeeft, worden er geen kosten in rekening gebracht en maken we een nieuwe afspraak voor u.