+31 (0) 58 257 52 50

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie bij FysioStiens wordt gegeven door Nynke Canrinus en Anita Siebring en richt zich op problemen rondom het bewegen en de motorische ontwikkeling van kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar. Wanneer uw kind problemen ondervindt met de motorische ontwikkeling dan is de kinderfysiotherapeut de aangewezen zorgverlener (bron: NVFK.nl). Het doel van onze kinderfysio is om samen met de ouders spelenderwijs de ontwikkeling te begeleiden en te sturen, zodat uw kind op latere leeftijd geen (of zo weinig mogelijk) hinder ondervindt.

Voor wie is kinderfysiotherapie?

Voorbeelden waarbij fysiotherapie voor kinderen kan helpen:

Kinderfysiotherapie voor baby’s en jonge kinderen (0-2 jaar)

De ontwikkeling van een baby en jonge kinderen (0-2 jaar) verloopt gelukkig vaak ongemerkt. Soms is er echter een beetje hulp nodig, bijvoorbeeld bij onderstaande problemen. De behandeling van baby’s zal voornamelijk bij u thuis plaatsvinden, omdat dit voor uw kind de meest vertrouwde omgeving is.

Fysiotherapie bij sensorische prikkelverwerkingsproblematiek

Bij prikkelverwerkingsproblematiek zijn er moeilijkheden in het verwerken van alle zintuigelijke prikkels. Dit kunnen bijvoorbeeld auditieve of visuele prikkels zijn, maar ook lichaamseigen prikkels, zoals houdingsgevoel of evenwicht (lees hier meer). Mogelijke hulpvragen kunnen zijn:

In de eerste instantie wordt er door middel van een onderzoek, vragenlijsten en observatie samen gekeken naar de situatie rondom uw kind. Aan de hand daarvan wordt er een behandelplan opgesteld, waarbij het kind zelf, de ouders, school en eventuele overige disciplines betrokken worden.

Kinderfysiotherapie voor kinderen met overgewicht of obesitas

Voor kinderen met overgewicht of obesitas hebben wij in samenwerking met een kinderdiëtiste, een GGD pedagoog en een buurtsportcoach van BV Sport het multidisciplinair ‘MOVE, kom in beweging’ programma.

In groepsverband leren kinderen en hun ouders in de leeftijd van 10 tot 13 jaar hoe ze een gezonde leefstijl kunnen krijgen. Het doel is, fit voelen en plezier in bewegen. De eerste 10 weken komen de kinderen twee keer per week samen sporten in onze praktijk in Stiens. Hierbij leren ze hun conditie verbeteren en waar nodig ook de motorische vaardigheden. Tijdens deze eerste weken organiseren de kinderdiëtiste en GGD pedagoog ouderbijeenkomsten over bijvoorbeeld een gezond voedingspatroon en gamegedrag. Na 10 weken volgt er een evaluatie en wordt er met de buurtsportcoach gekeken naar een eventueel vervolgtraject. Kind en ouders blijven twee jaar onder controle van het MOVE team en krijgen ondersteuning waar nodig.

Kinderfysiotherapie voor kinderen met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening

Fitkids is er voor kinderen van 6 tot 18 jaar met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening, die een inactief leven leiden. De kinderen worden meestal doorverwezen door een kinderarts of specialist. Aan Fitkids doen bijvoorbeeld kinderen met astma, taaislijmziekte, downsyndroom, diabetes, jeugdreuma, DCD, autisme of een aangeboren hartafwijking mee.

Werkwijze FysioStiens kinderfysiotherapie

Bij FysioStiens zetten we u uw kind centraal omdat klachten verschillende oorzaken kunnen hebben. We behandelen dus geen klachten, maar kinderen met klachten. Tijdens een eerste afspraak werken we samen toe naar een behandelvoorstel. Mocht het zo zijn dat wij uw kind geen hulp kunnen bieden, dan brengen wij u graag in contact met een van de specialisten in ons netwerk.

Vergoeding van kinderfysiotherapie

Op dit moment wordt fysiotherapie voor kinderen onder de 18 jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Meestal wordt uw kind doorverwezen door een huisarts, consultatiebureau arts of specialist. U kunt ook zonder verwijsbrief contact met ons opnemen, bijvoorbeeld omdat u zich zorgen maakt dat uw kind achterblijft in de ontwikkeling in vergelijking met leeftijdsgenootjes. Voor kinderfysiotherapie aan huis is een verwijsbrief nodig van een huisarts of specialist. Uw zorgverlener mag alleen de medische gegevens over uw kind delen als u daar toestemming voor geeft. Bekijk het toestemmingsformulier voor kinderen van 0 tot 12 jaar en van kinderen vanaf 12 jaar.

Plan een afspraak of neem contact met ons op

Twijfelt u of uw kind fysiotherapie nodig heeft of heeft u een andere vraag? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over kinderfysiotherapie of lees hier meer over kinderbekkenfysiotherapie. Bekijk hier ons volledige aanbod van behandelingen.

Zo maakt u bij ons een afspraak

Telefonisch

Direct bellen met onze praktijkassistente Rigine Attema-van Abbema.

Formulier

Onze praktijkassistente Rigine Attema-van Abbema neemt contact op.

Hoe gaat de afspraak in zijn werk?

Wat is nu écht de oorzaak van uw klacht? Samen gaan we op zoek naar waar uw klachten vandaan komen. We starten met een uitgebreid intake-gesprek en aansluitend vindt een lichamelijk onderzoek plaats. Aan het eind van de eerste afspraak maken we een behandelvoorstel en bepalen we samen de concrete behandeldoelen. Als de omstandigheden of de mogelijkheden tijdens de behandelperiode veranderen, passen we de behandeling aan.

Afhankelijk van de klachten in uw specifieke situatie zijn er binnen de fysiotherapie vele behandelingen mogelijk. Vaak is oefentherapie een onderdeel van de behandeling. Naast behandeling in de praktijk krijgt u ook advies en oefeningen voor thuis of op het werk.

Benodigdheden eerste afspraak

Afmelden?

Het kan natuurlijk gebeuren dat u een keer verhinderd bent voor uw afspraak. Niet nagekomen afspraken worden niet vergoed door de zorgverzekeraar en zijn voor uw eigen rekening. Als u de afzegging meer dan 24 uur van te voren doorgeeft, worden er geen kosten in rekening gebracht en maken we een nieuwe afspraak voor u.