+31 (0) 58 257 52 50

Nieuwe versie Beroepsnorm ‘Manuele therapie in de cervicale wervelkolom bij hoofdpijn of nekpijn’

Eerder dit jaar heeft de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) een nieuwe beroepsnorm naar buiten gebracht met betrekking tot het behandelen van de nek bij hoofdpijn en/of nekpijn.

Een beroepsnorm heeft als doel uniformiteit in het handelen van manueel therapeuten te waarborgen, waarbij de veiligheid van de patiënt voorop staat.

De eerdere beroepsnorm (2012) richtte zich op het manipuleren van de hoogcervicale wervelkolom (de bovenste wervels van de nek). Bij manipulaties van dit deel van de nek dient er rekening gehouden te worden met belangrijke bloedvaten die door dit gebied lopen. Vooral mensen met al bestaande hart- en vaatproblematiek of andere specifieke aandoeningen lopen meer risico op schade aan zo’n bloedvat. De beroepsnorm biedt hierin duidelijke te volgen stappen in de screening, diagnostiek en het bepalen van de juiste behandeltechnieken voor de manueel therapeut.

In tegenstelling tot de vorige beroepsnorm richt de nieuwe beroepsnorm zich op de gehele cervicale wervelkolom (gehele nek) en op de manuele therapie in bredere zin (niet alleen manipulaties, maar ook mobilisaties en oefentherapie).

Voorheen was het noodzakelijk toestemming (informed consent) van de patiënt(e) vast te leggen alvorens een hoogcervicale manipulatie uit te voeren. Deze behandeltechniek passen we bij FysioStiens al geruime tijd niet meer toe. Met de nieuwe beroepsnorm wordt het nieuwe beleid om van iedere patiënt(e) die zich voor een behandeltraject in verband met nek- en/of hoofdpijnklachten meldt, toestemming vast te leggen voor het behandelen van de nek. Dit omvat alle mogelijke behandelmogelijkheden; niet alleen manipulaties, maar ook het mobiliseren van de nek en oefeningen. Welke behandelmethode het meest geschikt is voor u en uw klachten wordt bepaald in samenspraak met u.

Het is belangrijk om u te voorzien van informatie over de verschillende behandelmogelijkheden met hun eventuele risico’s en te verwachten effecten. Hieronder is de patiëntinformatie van het NVMT bijgevoegd. Papieren versies zullen ook in onze wachtkamer liggen of door uw therapeut verschaft worden. Een video met informatie over Manuele therapie bij nek- en/of hoofdpijnklachten kunt u via de volgende link bekijken: https://nvmt.kngf.nl/patiënt .

Heeft u na het lezen van de informatie nog verdere vragen? Daarmee kunt u altijd terecht bij uw behandelend therapeut.

Zo maakt u bij ons een afspraak

Telefonisch

Direct bellen met onze praktijkassistente Rigine Attema-van Abbema.

Formulier

Onze praktijkassistente Rigine Attema-van Abbema neemt contact op.

Hoe gaat de afspraak in zijn werk?

Wat is nu écht de oorzaak van uw klacht? Samen gaan we op zoek naar waar uw klachten vandaan komen. We starten met een uitgebreid intake-gesprek en aansluitend vindt een lichamelijk onderzoek plaats. Aan het eind van de eerste afspraak maken we een behandelvoorstel en bepalen we samen de concrete behandeldoelen. Als de omstandigheden of de mogelijkheden tijdens de behandelperiode veranderen, passen we de behandeling aan.

Afhankelijk van de klachten in uw specifieke situatie zijn er binnen de fysiotherapie vele behandelingen mogelijk. Vaak is oefentherapie een onderdeel van de behandeling. Naast behandeling in de praktijk krijgt u ook advies en oefeningen voor thuis of op het werk.

Benodigdheden eerste afspraak

Afmelden?

Het kan natuurlijk gebeuren dat u een keer verhinderd bent voor uw afspraak. Niet nagekomen afspraken worden niet vergoed door de zorgverzekeraar en zijn voor uw eigen rekening. Als u de afzegging meer dan 24 uur van te voren doorgeeft, worden er geen kosten in rekening gebracht en maken we een nieuwe afspraak voor u.